Nova instal·lació fotovoltaica, energia km0

Seguint amb la política de millora mediambiental, iniciada en el mateix moment de construcció de l’hotel, durant aquests primers mesos d’estiu hem realitzat una important inversió en la col·locació de 80 plaques solars i la instal·lació que comporta. L’objectiu és produir prop del 2...

Llegir més →

Seguint amb la política de millora mediambiental, iniciada en el mateix moment de construcció de l’hotel, durant aquests primers mesos d’estiu hem realitzat una important inversió en la col·locació de 80 plaques solars i la instal·lació que comporta.

L’objectiu és produir prop del 25% de l’energia elèctrica necessària de forma sostenible, sense emissió de Co2 ni altres gasos. Energia de km0 que junt amb l’elèctrica necessària que també té origen verd de fonts renovables comporta que l’impacte ambiental sigui el menor possible.

La potència fotovoltaica per autoconsum és de 32,80 Kwp, això comporta evitar la producció de C02 de 25 tones any (equivalents a recorrer 100.000 km en cotxe de combustió i com haver plantat 640 arbres).

La vida útil de la instal·lació és de 25 anys i el període d’amortització de 4. Aquesta estació fotovoltaica se suma a la caldera de biomassa, carregadors per a cotxes elèctrics, la depuradora biològica, així com la orientació de l’edifici, materials i  aprofitament d’aigües pluvials, entre altres accions efectuades per minimitzar l’impacte ambiental de l’activitat en l’entorn en que vivim.